Het Minnesota model

Het Minnesota Model


Ook bekend als 'de 12 stappen naar herstel'


Het Minnesota Model is in 1950 ontwikkeld in de Hazeldenkliniek in Minnesota, vanuit een verlangen naar een multidimensionale aanpak van verslaving. Het model is het meest gebruikte klinische behandeling voor verslaafden in de USA en het Verenigd Koninkrijk en opkomend in meerder landen in Europa.

Het betreft een unieke aanpak bestaande uit een klnische detoxificatie en een klinische behandeling, waarbij oa gedragstherapeutische en een ervaringsgerichte benadering wordt gecombineerd. Het Minneosata Model gaat er van uit dat verslaving een chronische, progressieve ziekte is, die mensen niet alleen lichamelijk aantast maar ook de ziel en de geest. Het Model gaat ervan uit dat alleen totale abstinentie tot herstel leidt. Abstinentie is dan ook het doel van de behandeling en samen met de Toekomst werken we eraan om dit vast te blijven houden na klinische opname.

De 12 stappen naar herstel

Minnesota model