Home

SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST

Vanuit de kliniek succesvol naar de maatschappij


TOEKOMST


Safehouse Toekomst richt zich op het begeleiden van verslaafden die al een verslavingsbehandeling hebben genoten en abstinent willen leven. Het gaat hier om mensen die ondersteuning nodig hebben bij huisvesting en het invullen van hun dagelijkse leven. De Safehouse begeleid onze bewoners in een stabiele en veilige omgeving richting abstinente bestaan. Binnen de Safehouse begeleiden wij op 10 verschillende leefgebieden waarbij abstinentie voor ons het belangrijkste doel is.

Safe House Toekomst

Herstel bevorderen;

een stabiele basis ontwikkelen

Herstel ontwikkelen;

bouwen op deze basis

Herstel bestendigen;

handvaten creëren om herstel vast te blijven houden

Vanuit de kliniek naar de maatschappij. Hoe doen we dat bij de Toekomst?


Herstel heeft alles te maken met het leren opstellen van doelen die je herstel dienen en deze ook te na te komen. Bij de Toekomst onderscheiden wij drie doelen, waarbij de 10 leefgebieden leidend zijn: