Verwijzer & Gemeente

Verwijzer & Gemeente


De Toekomst biedt een programma aan herstellende verslaafden dat aansluit op een afgeronde behandeling volgens Minnesotamodel. Met behulp van de 12 Stappen werken cliënten in een veilige omgeving aan het vergoten van hun zelfredzaamheid om stapsgewijs weer clean te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Cliënten worden aangemeld op voordracht van een behandelaar. Om een verblijf bij de Toekomst te verantwoorden moet aan vastgestelde criteria worden voldaan (zie toelatingsvoorwaarden). Bovendien moet cliënt minimaal een maand clean zijn en de motivatie hebben zijn of haar leven op basis van abstinentie in te richten.
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats met de Toekomst waarbij ook de verwachtingen en de randvoorwaarden zoals zelfstandige bijdrage en huisregels worden besproken.

Een verblijf bij de Toekomst komt voor eigen rekening of kan betaald worden uit een WMO-indicatie vanuit de gemeente(n).

Begeleiding volgens het 8- fasenmodel

Het 8-fasenmodel is een krachtgericht begeleidingstraject waarin de leefgebieden die voor iedereen van belang zijn centraal staan: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. De methode ontleent haar naam aan de acht fasen in het begeleidingsproces: van aanmelding tot uitstroom. Elke fase kent specifieke doelen en werkwijzen om de kracht van de cliënt te versterken. De vier fasen in het midden vormen de kern: het inventariseren van krachten en werken aan inspirerende begeleidingsdoelen.

 

Samen met de persoonlijke begeleider word er met elke cliënt een persoonlijke behandelplan gemaakt. Hierin staan de doelen beschreven en hoe deze zullen worden aangepakt. De inhoud en de voortgang worden systematisch geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 

Bij de Toekomst gelden een aantal huisregels waarvan nooit wordt afgeweken. De belangrijkste is abstinentie, oftewel volledige onthouding van alcohol en drugs. Gebruik zal leiden tot directe verwijdering uit het programma. Daarnaast zijn agressie en (sexueel) onbegrensd gedrag onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Verder verwachten we dat onze cliënten actief deelnemen aan het 12-stappenprogramma, het huishouden en zich sociaal gedragen.

 

Bent u behandelaar of gemeentefunctionaris en wilt u meer weten over de criteria voor verwijzing, de aanvraag van een indicatie of heeft u vragen over andere specifieke aspecten met betrekking tot de zorg die de Toekomst biedt, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier, we nemen dan binnen 48 uur contact met u op.