Werkwijze

Een veilige tussenstap


Na een klinische behandeling gaat het herstelproces door. De Toekomst dient als een veilige tussenstap tussen de kliniek en de maatschappij. Samen met professionals én met jou zorgen we ervoor dat deze tussenstap zo soepel mogelijk verloopt. Naast het algemeen weekprogramma is er ook aandacht voor individuele begeleiding die in het programma en in het begeleidingsplan worden verwerkt. Hierin is onder andere aandacht voor de verslaving, maar vooral ook aandacht voor de persoon achter de verslaving. Bij de Toekomst maken we onderling geen onderscheid en zijn wij allemaal als mens gelijkwaardig waarbij we met respect met elkaar omgaan.


Aandacht voor de 10 leefgebieden in het begeleidingsplan:

1.   Huisvestiging

De Toekomst biedt een veilige en clean woonomgeving aan voor de periode van je verblijf. Elke cliënt heeft bij instroom een uitstroomadres. Samen kan worden gekeken of deze nog passend is en hoe dit wel passend gemaakt kan worden of dat er naar iets ander gezocht mocht worden.

 

2.   Financiën

Mocht het nodig zijn leren we je omgaan met geld door goed inzicht te geven in jouw geldzaken, inkomsten en uitgaven. Zijn er schulden? Dan zoeken we ook hier samen een oplossing voor.


3. Herstel

Om zelfredzaamheid te creëren en te bevorderen wordt er dagelijks gewerkt vanuit het 12 stappen Minnesota model. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd, zodat je na verblijf je herstel en eigen regie over leven weer kunt terug nemen.

 

4. Zingeving / Geestelijke gezondheid

Om weer goed te kunnen functioneren is naast balans in het leven ook een innerlijke balans creëren belangrijk. Kwaliteit van leven staat hier voorop. Bij de Toekomst wordt dit praktisch opgepakt door naast dag- en weekplanningen en structuur en rust toe te passen, ook wekelijks groepen en/of workshops te organiseren. Wekelijks zijn er begeleidingsgesprekken met je eigen persoonlijke begeleider, waarbij het gevoel en doelen worden besproken en indien nodig aangepast.

 

5. Lichamelijke gezondheid

Aandacht voor de lichamelijke gezondheid is ook belangrijk. Lichamelijk onderzoek wordt bij binnenkomst (alleen wanneer daar toestemming voor wordt gegeven) verricht door een arts. Ook is er aandacht voor de intake en slaappatroon.

6. Persoonlijke verzorging

Hier smelten meerdere factoren samen waarbij we toewerken naar meer zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.

 

7. Sociaal netwerk

Samen met je persoonlijke begeleider wordt je steunsysteem in kaart gebracht. Er wordt er gewerkt aan behoud en/of herstel van de relaties.

 

8. Maatschappelijke participatie

Stapsgewijs wordt er toegewerkt naar zelfstandige participatie in de samenleving waarbij je volledig clean bent, een goed steunsysteem hebt en een baan hebt. Dit gebeurt door vanaf het begin een programma op te stellen dat structuur biedt. Deze wordt gaandeweg met de tijd en de doelen ingevuld met dagbesteding, vrijwilligerswerk met als doel uiteindelijk een baan.

 

9. Huiselijke relaties

Samenwonen en samen een huishouden runnen zorgt voor dat je leert omgaan met verschillende mensen en wensen maar ook helpt het bij het aangaan van nieuwe sociale contacten. Vanuit de begeleiding wordt er ondersteund waar nodig (boodschappen doen, koken, schoonmaakrooster)

 

10. Dagbesteding

Dit wordt jouw dagelijkse invulling van de dag. Begin de dag met aandacht voor jezelf en de rest van de dag is afhankelijk van wat er in de weekplanner. Wij beiden een breed scala aan dagbesteding opties beestaande uit oa workshops, koken of recreatieve en educatieve uitjes.