Huisregels

Huisregels van de Toekomst:

 

Overtreding van één van de volgende huisregels leidt tot directe beëindiging van zowel het begeleidingstraject als het verblijf in het safehouse:

 • Geweld of intimidatie tegenover begeleiders of andere huisgenoten is verboden. 
 • Het gebruiken en bezitten van alcohol en- of drugs is verboden.
 • Het gebruiken en bezitten van een wapen is verboden. 
 • Het plegen van of pogen tot criminele of strafbare activiteiten is verboden.  
 • Het plegen van of pogen tot suïcide of automutilatie is verboden.  
 • Het is verboden om medicijnen te gebruiken die de dokter niet heeft voorgeschreven (vrij verkrijgbare medicijnen uitgezonderd). 
 • Het aangaan en onderhouden van seksuele contacten of relaties zijn in en om het huis verboden. 
 • Het gebruiken en bezitten van anabolen steroïden is verboden.  
 • Het is ten alle tijden verplicht om mee te werken aan een drank- en drugstest die wordt afgenomen. 
 • Het aangaan van intieme relaties met huisgenoten is verboden.

 

Overtreding van de volgende huisregels kan een officiële waarschuwing als gevolg hebben:

 • Het gebruiken van eiwitshake, creatine en/of energydrank voor verbeterende prestaties is verboden in en buiten het safehouse.
 • Roken in het huis is verboden. Roken is alleen toegestaan op daarvoor bestemde plekken. Het veroorzaken van overlast, zoals het maken van lawaai of achterlaten van sigarettenpeuken, is niet toegestaan.
 • Alcoholvrije varianten van alcoholische dranken zijn verboden binnen en buiten het safehouse.
 • De bewoner mag niemand in zijn slaapkamer laten komen (begeleiders uitgezonderd).

 

Wanneer er sprake is van een schending van de volgende huisregels dan zal dit leiden tot een officieel gesprek met de Safehouse. Bij 3 gesprekken zal dit leiden tot een officiële waarschuwing:

 • Alle onderdelen van het programma van de Toekomst zijn verplicht. Bij uitzonderingen wordt dit met de begeleider van de Toekomst besproken.
 • Van de bewoner wordt verwacht dat hij/zij op tijd is, zich netjes kleedt en actief meedoet aan het programma. Mocht de bewoner te laat zijn, kan hij/zij niet meer naar binnen en moet de bewoner wachten tot het volgende blok.
 • Bij ziekte dient de bewoner zich ‘s morgens voor 08:00 uur telefonisch ziek te melden.
 • De bewoner dient wekelijks minimaal vier keer aanwezig te zijn bij meetings van verslaving gerelateerde zelfhulpgroepen. (denk aan NA/CA/AA/SLA etc.)
 • Het aantal keer sporten per week moet gelijk staan aan het aantal keer bezoeken van meetings. Meer meetings bezoeken dan sporten is toegestaan.
 • Geluidsoverlast in het safehouse is verboden. Als er geluid wordt gemaakt moet dit niet te horen zijn in andere ruimtes.
 • Zwartwerken tijdens het verblijf in het safehouse is verboden. Vrijwilligerswerk tegen een vergoeding van maximaal €200,- euro per maand is toegestaan.
 • Het spelen van spelletjes op de telefoon kan alleen op de slaapkamer. Deze tijd gaat af van de maximaal twee uur tijd aan tv kijken.
 • Doordeweeks is het niet toegestaan om voor 17:00 uur tv te kijken.
 • Seksueel materiaal is niet toegestaan, daarbij is ook beeldmateriaal inbegrepen.
 • Deelnemen aan datingssites is verboden tijdens het verblijf in de safehouse.

 

Verder verwachten wij van iedere bewonder het volgende:

 • De bewoner mailt elke dag voor 23:00 uur het dagprogramma (volgens het format) voor de volgende dag naar: info@sh-toekomst.nl
 • De bewoner dient elke vrijdag een weekendplanning te maken en af te hebben. Deze dient vrijdag uiterlijk 22:00 uur gemaild te worden naar: info@sh-toekomst.nl
 • De bewoner vult elk weekend een wekelijkse reflectie in. Daarnaast maakt de bewoner een weekplanning en mailt allebei uiterlijk zondag 22:00 uur naar: info@sh-toekomst.nl
 • Afwezigheid in het weekend dient via de mail aangevraagd te worden. Uiterlijk maandag voor 12:00 uur naar: info@sh-toekomst.nl. Het verzoek wordt maandagmiddag besproken en beantwoord.
 • Bezoek is alleen toegestaan als er toestemming is van de Toekomst. De bewoner dient 24 uur van te voren een verzoek te doen om bezoekers te mogen ontvangen.
 • Bij binnenkomst wordt een veilige overnachtingsplek buiten het safehouse besproken. Het is alleen toegestaan om hier te overnachten na overleg met het safehouse.
 • De bewoner dient bereid te zijn om volledige inzicht te geven in zijn/haar financiën en/of bankzaken. Dit heeft betrekking tot financiële begeleiding en budgetbeheer.
 • De bewoner doet wekelijks een bijdrage van € 5,- in de gezamenlijke boodschappen pot. Dit wordt van iedere bewoner binnen het safehouse verwacht.
 • De begeleiding van de Toekomst kan zonder overleg of aankondiging huiscontroles (in slaapkamers of lockers) uitvoeren.
 • De bewoner dient ten alle tijden bereikbaar te zijn. Als de bewoner niet in staat is om een telefoontje te beantwoorden, moet er een mogelijkheid zijn om een boodschap in te spreken. De bewonder dient binnen 3 uur een reactie te geven op het telefoontje.
 • De Toekomst neemt geen verantwoording over privé eigendommen. De bewoner dient zelf een overweging te maken of eigendommen verzekerd moeten worden. De Toekomst is niet aansprakelijk bij eventuele schade.
 • Zonder overleg vindt er geen verandering in het interieur of decoratie in het huis plaatst door de bewoner.
 • De toekomst beschikt over een internetverbinding die toegankelijk is voor bewoners. Bij misbruik (illegale handelingen op het internet) wordt toegang tot het internet ontzegd.
 • De bewoner is niet meer dan twee weekenden per maand afwezig, tenzij dit bij de intake anders is besproken met de begeleiding van de Toekomst.
 • De bewoner dient op zondag om 21:00 uur terug te zijn in het safehouse.
 • Uitzonderingen met betrekking tot de huisregels zijn alleen toegestaan in overleg met de persoonlijke begeleider van de Toekomst.
 • Een medische aandoening en/of letsel wordt altijd direct onder de aandacht gebracht.
 • De bewoner dient eventuele schade of vernieling in het huis direct te melden bij de begeleiding van de Toekomst.
 • In het safehouse wordt alleen Nederlands of Engels gesproken.
 • De bewoners en begeleiding dienen verantwoordelijk te zijn voor het creëren van een veilige en prettige leefomgeving binnen het safehouse de Toekomst.

 

Ten aanzien van het gebruik van de faciliteiten die de Toekomst biedt verwachten wij het volgende:

 • De bewoner dient zijn slaapplek altijd schoon en opgeruimd achter te laten.
 • De bewoner mag geen eten of drinken (water uitgezonderd) meenemen naar zijn slaapkamer (of slaapplek).
 • Mocht de bewoner niet mee eten, dient hij/zij dit in te vullen in het schoonmaakrooster. Als de bewoner op aanwezig staat, wordt de bewoner verwacht en kan de begeleiding de bewoner vragen om terug te keren als hij afwezig is.
 • De bewoner dient de keuken na gebruik schoon achter te laten.
 • De bewoner dient bewust om te gaan met energie- en watergebruik.
 • De bewoner dient alle deuren te sluiten als hij de ruimte verlaat.
 • De lampen gaan ’s nachts uit. Dat geldt ook als er niemand aanwezig is een ruimte.
 • De bewoner dient de deuren op slot te doen als hij/zij als laatste de woning verlaat.
 • De bewoner dient brom(fietsen) in de kelder te stallen als ze niet gebruikt worden.
 • De bewoner dient elke ochtend zijn bed op te maken.
 • De bewoner dient de gordijnen elke ochtend open te zetten.
 • De bewoner dient de wasmachine na gebruik uit te zetten en het deurtje van de wasmachine open te laten. De was dient binnen 3 uur uit de wasmachine gehaald te worden.
 • De bewoner mag ten alle tijden gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen zoals: wasmachine, droger, vaatwasser, strijker ect. Deze voorzieningen dienen ten alle tijden netjes achter gelaten te worden. Eventuele schade of vernieling wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker.

 

 

Bij ontslag:

 • Wordt toegang tot het safehouse per direct ontzegd.
 • Dient de bewoner de sleutels van de woning in te leveren bij de begeleiding.
 • Worden de spullen van de bewoner door de begeleiding uit het safehouse gehaald. De spullen worden maximaal 3 maanden bewaard in Amstelveen. De spullen worden afgevoerd als de (ex)bewoner zijn/haar spullen niet komt ophalen. Het safehouse de Toekomst is niet aansprakelijk voor eventuele schade in deze periode.
 • Worden alle begeleiders en bewoners direct op de hoogte gesteld. Dit wordt telefonisch of via de Whatsapp gedaan.

 

 

 

 Ontslag geeft GÉÉN recht op restitutie van huurpenningen of eigen bijdragen.

Toekomst behoudt zich het recht voor om deelname aan het programma en het verblijf in het safehouse per direct te beëindigen als hier vanuit de begeleiding gegronde redenen voor zijn, ook als de deelnemer het hier niet mee eens is.

Toekomst behoudt zich het recht voor om de huisregels ten allen tijde aan te passen als daar de noodzaak toe is. Deze gewijzigde huisregels worden dan opnieuw ter ondertekening voorgelegd aan alle deelnemers.