Toekomst

Samen werken aan de Toekomst

 

Ons doel bij de Toekomst is samen toewerken naar een zelfstandig leven zonder enige afhankelijkheid. Dit gebeurt door zorg -en dienstverlening aan te bieden in de vorm van begeleiding, activatie, stimulatie en ondersteuning aan eenieder die het 12 stappen Minnesota behandeling heeft doorlopen. Hierbij lopen we samen alle leefgebieden na en zoeken we samen naar oplossingen. Denk hierbij niet alleen aan het uitvoeren van de dagelijkse zaken zoals boodschappen doen en het bereiden van een maaltijd, maar ook aan het omgaan met geld en voorbereiden op belangrijke gesprekken.